Tag Archives: upernumerary nipples.

Đa núm ti

Trần Phan

Sáng nay đọc đọc thế nào lại tòi ra cái này. Một bức ảnh, năm 2011, đăng trên tờ Nhật báo Nữu Ước (New York Daily News).

Đố anh em thiện lành đó là gì? Tui cá mười anh thì hết chín anh rưỡi kêu cái mụt nhọt ở lòng bàn chưn.

Lêu lêu, trật lất. Đó là trường hợp một cái núm ti của một phụ nữ. Tiếp tục đọc