Tag Archives: Truông Dốc

Ghé Truông Dốc

Trần Phan

Giáo đường Truông Dốc uy nghiêm đó
Bụi xuyến chi già trổ mấy hoa
Cuối trời mây trắng lang thang đó
Đôi mái vòm xiêu bóng tịch tà

Chúa vẫn còn đây hay ở đâu?
Trăm năm như nước chảy qua cầu Tiếp tục đọc

Chiều Truông Dốc…

  • Trần Phan
    (tặng chú Tiểu mục đồng)

Giáo đường con quỳ không Giê-su
Chúa bỏ người xa chốn bụi mù
Thềm xưa lá rụng thay màu gạch
Rơm phủ tường xiêu thay áo thu

Con quỳ nghe chim hót Thánh ca
Vài con se sẻ trước hiên nhà
Có bông lau tím buồn ngơ ngác
Thèm tiếng chân người bên luống hoa

Con quỳ không bí tích khai tâm Tiếp tục đọc