Tag Archives: tiền chiến

Cung Tiến

Trần Phan

Người đàn ông trong ảnh là nhạc sĩ Cung Tiến. Nếu không đọc sáng tác, ta luôn có cảm giác lời hát trên được viết bởi một người đầy từng trải và chiêm nghiệm, không ai có thể ngờ rằng nó được viết ra bởi chàng trai 14 – 15 tuổi.

Cung Tiến là một trường hợp thú vị để có thể nói rằng khi con người ta tài hoa thì họ có thể tài hoa ở nhiều mảng khác nhau, đôi khi chẳng ăn nhập. Điều này khác với những trường hợp vĩ cuồng, tức khi anh thành công ở một lĩnh vực, có thể anh sẽ Tiếp tục đọc