Tag Archives: thú cưng

Về mèo

  • Trần Phan

Đâu những năm thập niên 80s hay 90s gì đấy, người ta dùng từ mèo để chỉ em út bồ bịch. Sau này cũng dùng nhưng ít hơn, thay vào đó người ta gọi em út là gà, ghẹ, etc..

Trong số các con pets nói trên, mèo có lẽ phù hợp nhất. Mấy con sau chẳng qua dùng cho vui, chẳng trúng trật gì. Người đầu tiên sử dụng từ mèo để chỉ em út hẳn là một cao thủ về ngôn ngữ và hết sức tinh tế. Quan sát hành vi một con mèo, bạn sẽ hết sức hâm mộ về điều này. Tiếp tục đọc