Tag Archives: thầy

Chữ “Thầy”

Trần Phan

Mình rất sợ những ai tự dùng từ Thầy trong những giao tiếp mang tính đại chúng, dù thầy giáo, thầy thuốc, hay các bậc tu hành. Thường nếu gặp thì mình chuồn rất nhanh, thậm chí không cần lấy dép.

Từ/chữ đó, nếu dùng, chỉ nên dùng trong một bối cảnh cụ thể, không gian cụ thể mà ở đó mình có thể hơn người khác, hoặc biết trước người khác, về một mảng tri thức hẹp. Nhắc lại là chỉ ở mảng hẹp đó thôi, còn những chuyện khác có khi họ là bố mình Tiếp tục đọc