Tag Archives: tháp Bình Lâm

Viết thêm về hòn Xương cá

Trần Phan

“Truyền rằng, sau khi gánh hòn Chóp Vung và hòn Kỳ Sơn để yên đâu đấy rồi, ông Khổng Lồ ngồi nghỉ chân. Nhân đầm Thị Nại gần kề, ông bèn tát nước bắt cá. Cá to con béo thịt, ông ngon miệng ăn hết con này đến con kia, ăn mãi, ăn hoài, đến nỗi xương bỏ thành núi […]

Cổ Bàn Nhân đi qua hòn Xương Cá, nghe chuyện Khổng Lồ, có mấy câu hí tác:

Khổng Lồ ăn cá bỏ xương Tiếp tục đọc

Về thành Thị Nại

Trần Phan

Lúc sáng đạp xe loanh quanh Bình Lâm và thấy một vỉa kiến trúc xếp bằng đá ong ở một gò cao giữa ruộng, rải rác trên gò có vài mảnh sa thạch. Không biết là đúng hay sai nhưng lúc đó có cảm giác như vừa chạm vào một cái gì đó thuộc thành Bình Lâm (tức thành Thị Nại) của hơn nghìn năm trước.

Trong post trước đây về trận chiến Nha Hầu sơn giữa Champa và Nguyên Mông, tui có nhắc đến thành Thị Nại. Lúc đó có người hỏi thành Thị Nại ở đâu nhưng tui chịu, chỉ biết Tiếp tục đọc

Về tháp Bình Lâm…

Trần Phan

Lúc chiều đọc một status của một cô giáo trẻ về tháp Bình Lâm (ảnh trái). Nhà cô ở gần đó. Cô nói về ngôi tháp đầy thành kính, cả ký ức về thời niên thiếu với những niềm tin ngây thơ và trong sáng.

Tôi cũng thường tới đây, gần như lần nào có việc chạy xuống Gò Bồi cũng đều ghé lại. Tháp được xác định xây dựng vào cuối thế kỷ X, đầu thế kỷ XI. Như vậy, tháp được xây ngay sau khi vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) của Đại Cồ Việt chinh phạt phương nam, tàn phá kinh thành Indrapura (tương ứng với Quảng Tiếp tục đọc