Tag Archives: suy ngẫm

Nhân chi sơ tính bản gì?

  • Trần Phan

Thật ra câu hỏi này không mới. Cãi nhau như mổ bò cả ngàn năm nay. Khổng Tử nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”, có nghĩa con người sinh ra đã mang sẵn tính thiện. Còn Tuân Tử lại nói “Nhân chi sơ tính bản ác”, tức ngược lại, con người vốn mang trong mình cái ác, rồi từ đó ác tiếp hoặc hướng thiện.

Dù theo cách chủ động hoặc bị động thì Khổng Tử có vẻ như được yêu thích nhiều hơn. Rồi cái gì mà “vạn thế sư biểu” đồ. Mà con người mình có cái lạ, Tiếp tục đọc

Dấu tích nguyên thủy…

  • Trần Phan

Lang thang trên mạng, gặp được bài “Hà Nội có dấu tích của người nguyên thủy” trên Việt Nam Net, mừng húm. Chả là trong mấy tháng qua, các cơ quan từ tỉnh đến huyện, từ báo lá đến báo hình, từ nhà hàng đến quán cóc, đâu đâu cũng thấy ngồn ngộn các tin tức, băng rôn, khẩu hiệu, các dịch vụ ăn theo đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cũng tốt thôi nhưng phần thì nhiều quá, phần thì cái gì cũng ráng gắn cho được với hai chữ đại lễ năm nên đâm ngán. Ấy thế nên đọc được cái tin Hà Nội không gắn với con số 1000 năm [mà gắn đến mấy chục nghìn năm], các bác bảo em không mừng sao được…

Theo những thông tin mà bài báo đã loan, các nhà khoa học đã phát hiện được hai di tích chứa những di vật của người nguyên thủy. Đó là đồi Cống Chuốc (xã Vật Lại) và đồi Lương Tụ (xã Phú Sơn) phân bố trên những đồi gò cao từ 20-30m, vốn là thềm cổ bậc hai của sông Đà. Bài báo dẫn tin các nhà khoa học đã tìm thấy hàng chục công cụ lao động bằng đá của người tiền sử như công cụ mũi nhọn để đào xới, công cụ chặt đập thô sơ như dao, nạo thô. Tất cả những di vật này đều được chế tác từ đá cuội sông suối với kỹ thuật chế tác ghè đẽo Tiếp tục đọc