Tag Archives: Stephen Hawking

[đọc sách] Lược sử thời gian

Trần Phan

Lần này lại thêm một bản sách nữa trong hành trình mua và đọc lại những cuốn mà mình đã từng đọc lậu.

Thường chúng ta có một thói quen là những sách đã đọc cọp hoặc đọc bản lậu ở đâu đó thì chúng ta sẽ không mua nữa, vì đã biết nội dung. Nhưng như đã nói, dẫu biết là chúng ta đã đọc rồi nhưng nếu có điều kiện thì mình nên mua lại, vì sách giấy đọc thú vị hơn nhiều so với e-book hoặc các bản scan lậu; với lại, mua cũng là một cách chúng ta thể hiện sự cảm ơn tác giả, tôn trọng người chuyển Tiếp tục đọc

[đọc sách] Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ

Trần Phan

Đây là một bản sách trong hành trình mua và đọc lại những cuốn mà mình đã từng đọc lậu.

Cuốn này mình đọc bằng bản pdf hay prc gì đấy trôi nổi trên internet những năm 200x. Nhưng cầm bản giấy trên tay đọc thú vị hơn nhiều, lại có thể bắt được những chi tiết mà khi đọc bản điện tử có thể ta vội vàng hay vô tình lướt qua. Tiếp tục đọc