Tag Archives: Sáng Thế ký

“Trục xuất khỏi Thiên Đàng”, Gely Korzhev

Trần Phan

Thấy ảnh này trên tường của một facebooker, say say nhưng phải viết mấy dòng vì đây là lần đầu tiên mình thấy Adam và Eva ở một cách thể hiện khác thường với một cảm xúc mãnh liệt như thế.

Bức họa có tên Лишенные рая/ Deprived of Paradise, có nghĩa trục xuất khỏi Thiên Đàng, được thực hiện năm 1998 bởi họa sĩ người Nga Geliy Korzhev. Tiếp tục đọc

Hóa thạch…

  • Trần Phan

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn những mẫu hóa thạch, lúc chiếc lá khi mẫu thân cây, mình luôn có một cảm giác kỳ lạ. Như đang đọc lại Sáng Thế ký.

Sách chép vào ngày thứ ba của cuộc tạo dựng vĩ đại, Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống.” Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Sở dĩ mình có cảm giác như vậy vì thường không ai biết đó là cây gì. Việc của các nhà khoa học là dựng lại, đặt cho nó một cái tên, chỉ ra một vài mối liên hệ. Cần mẫn như đang dịch lại hành trình của Đấng Sáng tạo.

Mà cũng phải thôi. Làm sao mà biết được khi số loài sinh vật đang tồn Tiếp tục đọc