Tag Archives: quỹ đen

Quỹ đen và quỹ xanh

  • Trần Phan

Chuyện giấu vợ giữ tiền riêng làm quỹ đen nghe kể nhiều. Bình dân thì giấu trong đồ cũ, bỏ vào bít tất, cao cấp hơn thì giấu trong mấy cuốn Lenin toàn tập, tư bản luận, giáo trình cao cấp lý luận chính trị, hay như có anh kia giấu trong phong bì đề thi có in chữ tuyệt mật đỏ chói rồi để ngay trên bàn.

Đại khái tuy thiên biến vạn hoá nhưng có một điểm chung là thường giấu ở những nơi không ai đụng tới hoặc không dám đụng tới. Chỗ càng bất ngờ, Tiếp tục đọc