Tag Archives: quang hợp

Câu chuyện Oxy

Trần Phan

Hôm qua lỡ nói một chuyện có chút xíu liên quan đến cây cao su mà thấy nhiều người thắc mắc quá khó trả lời hết nên tui biên cái tus chung này cho tiện, cố nói một cách nôm na nhứt. Bác nào hỏi thì đọc còn không thì thôi chớ lại bảo sao đau đầu.

Đó là cây cao su thải O2 hay CO2? Nói cho nhanh là nó thải cả hai, và cũng hút cả hai, vì nó liên quan đến hai hoạt động sống của cây xanh (nói chung): quang hợp và hô hấp. Hai quá trình trên đều diễn ra bên trong tế bào, trong đó quang hợp diễn ra ở lục lạp (một bào quan chứa diệp lục và hệ thống sắc tố quang hợp) và hô hấp diễn ra ở ti thể (cũng là một bào quan, một trạm năng lượng khác của tế bào). Tiếp tục đọc