Tag Archives: núi Xương Cá

Viết thêm về hòn Xương cá

Trần Phan

“Truyền rằng, sau khi gánh hòn Chóp Vung và hòn Kỳ Sơn để yên đâu đấy rồi, ông Khổng Lồ ngồi nghỉ chân. Nhân đầm Thị Nại gần kề, ông bèn tát nước bắt cá. Cá to con béo thịt, ông ngon miệng ăn hết con này đến con kia, ăn mãi, ăn hoài, đến nỗi xương bỏ thành núi […]

Cổ Bàn Nhân đi qua hòn Xương Cá, nghe chuyện Khổng Lồ, có mấy câu hí tác:

Khổng Lồ ăn cá bỏ xương Tiếp tục đọc

Núi Xương Cá

Trần Phan

Ngọn núi hình dáng cổ quái này có tên Ngư Cốt sơn, tục gọi là núi Xương Cá, nhô lên một mình giữa rờn rờn lúa của thôn Lộc Hạ.

Xương Cá nhỏ nhưng rất lạ. Bởi vậy, trong “Nước non Bình Định”, Quách Tấn đã dành trọn một trang nói về núi, cả câu chuyện về một sự tích ly kỳ:

“Truyền rằng, sau khi gánh hòn Chóp Vung và hòn Tiếp tục đọc