Tag Archives: ngủ phòng thi

Chuyện ngủ phòng thi

Trần Phan

Có khi nào bạn ngủ thiếp đi một cách không kiểm soát không? Mình thì có.

Ngoài vấn đề bệnh lý, hiện tượng này cũng hay gặp ở những người bình thường khi thức quá lâu hoặc làm việc quá sức. Đó cũng là cách mà não kích hoạt cơ chế tự bảo vệ.

Vậy nên các bạn tém tém bớt khi cho rằng 18 tuổi Tiếp tục đọc