Tag Archives: Mickael Launay

[đọc sách] Toán học – Một thiên tiểu thuyết

Trần Phan

Có bao giờ bạn cùng với lũ trẻ của mình đếm số lượng các mảnh ghép trên vỏ một quả bóng đá và hỏi chúng (hoặc tự hỏi) vì sao lại như thế chưa?

Chuyện nghe cứ tưởng như giỡn chơi, thậm chí việc đếm như thế cũng có thể bị xem như chuyện khôi hài. Nhưng có lẽ chúng ta không biết phần lớn vỏ của các quả bóng truyền thống đều được may nối từ 32 mảnh ghép với 20 ô lục giác (6 cạnh) và 12 ô ngũ Tiếp tục đọc