Tag Archives: liệt dương

Xe đạp và liệt dương

Trần Phan

“Chỉ có hai loại người đi xe đạp, đó là những người liệt dương và những người sẽ bị liệt dương”, đó là lời của giáo sư Irwin Goldstein của Đại học Y khoa Boston.

Tất nhiên lời của những nhà chuyên môn không thể không đáng tin. Có điều tui đọc nghiên cứu của ông mà các báo dẫn lại thấy ông làm thống kê trên mẫu là những người liệt dương và thấy tỷ lệ những người đạp xe rất cao (1) chứ không phải phân tích Tiếp tục đọc