Tag Archives: Homo floresiensis

Homo floresiensis

Trần Phan

Đi like dạo trên facebook tình cờ gặp bức ảnh này, mô tả mực nước biển và Sundaland (khu vực Đông Nam Á) trong thời kỳ băng hà cuối cùng.

Không liên quan nhưng bức ảnh giúp mình hình dung phần nào về sự cô độc của một anh em thất lạc của loài người mà mình hay nói vui với các đồng nghiệp trẻ họ là những Robinson Crusoe của chi Homo.

Đó là người Flores (Homo floresiensis), hay người Tiếp tục đọc