Tag Archives: học đàn

Học đàn

Trần Phan

Mình có một ông anh, nhà có piano, nhưng ảnh chơi toàn bolero. Mình cũng thích bolero, tất nhiên là thích dương cầm, nhưng khi ảnh chơi bolero bằng dương cầm mình nghe không chịu được. Mới nghe thấy vui vui, vì lạ, nhưng nghe một lần thì lần sau chẳng dám nghe nữa.

Rồi mình có một cô bạn, có dạo nghe cổ chở con trai ra Huế dự Tiếp tục đọc

Về sự bài bản…

  • Trần Phan

Mình đang dạy con, và mình nghĩ đến sự bài bản. Đời mình toàn chụp giật, cái gì cũng nhanh, và tất nhiên cái gì cũng trớt quớt. Vậy nên nếu bạn có nghe ai đó nói những cụm từ như “đi tắt đón đầu” gì đó thì nghe chơi rồi bỏ qua đi ha. Đường chính đi còn không nên mà cứ đòi tắt. Có mà tắt vào mắt.

Tất nhiên nói gì thì nói, sự không bài bản, ví dụ như học lỏm, cũng có thể đem lại một số thành tựu. Tuy có nhanh nhưng rồi chậm dần đều, rồi dừng hẳn. Điều đó thấy rất rõ trong học hành hay nghiên cứu. Sở dĩ như vậy không hẳn vì tố chất, mà bởi không đủ vốn liếng để phát triển. Ngược lại, sự bài bản luôn làm chậm những quá trình, nhất là trong những bước đầu. Nhưng nó sẽ kiến tạo những nền tảng vững chắc để tiến nhanh tiến xa trong tương lai.

Mình kể ra đây hai trải nghiệm. Thứ nhứt là chuyện học đàn. Chuyện này mình có biên trong note “Tuổi thơ, guitar và cửu chỉ sư phụ” giờ trôi đâu mất. Mà thôi không kể lại Tiếp tục đọc