Tag Archives: hội họa

“Trục xuất khỏi Thiên Đàng”, Gely Korzhev

Trần Phan

Thấy ảnh này trên tường của một facebooker, say say nhưng phải viết mấy dòng vì đây là lần đầu tiên mình thấy Adam và Eva ở một cách thể hiện khác thường với một cảm xúc mãnh liệt như thế.

Bức họa có tên Лишенные рая/ Deprived of Paradise, có nghĩa trục xuất khỏi Thiên Đàng, được thực hiện năm 1998 bởi họa sĩ người Nga Geliy Korzhev. Tiếp tục đọc