Tag Archives: Ficus

Nhân mùa Phật đản, nói về Hoa Ưu Đàm

Trần Phan

Nhân mùa Phật đản, nói về Hoa Ưu Đàm.

Mà nói về Ưu Đàm, kẻ nông cạn như mình khó mà chạm đến cái triết lý thâm sâu của loài hoa này. Nhưng thôi, xưa nay hời hợt đã quen, coi như thêm một lần như thế nữa cũng chẳng sao.

Hoa Ưu đàm, tức Ưu Đàm Bà La hoa (Udumbara), là một loài hoa được nhắc đến trước hết (?) trong thánh điển Vệ-đà và nhiều kinh văn Ấn giáo hậu Vệ-đà. Sau đó, loài hoa này tiếp tục được đề cập trong nhiều bộ kinh của Phật giáo. Tiếp tục đọc

Trồng cây si…

  • Trần Phan

Trồng cây si ở đây là chuyện trồng cây si và cả chuyện trồng cây si. Chuyện là cứ ai đó yêu mê mết một ai đó người ta kêu trồng cây si.

Vấn đề là tự nhiên không kêu trồng cây gì, tỉ dụ như trồng cây mít, trồng cây ổi, trồng cây chuối,… mà lại trồng cây si?

Có lẽ cây si có đầy đủ tất cả những biểu hiện cho sự say đắm. Tiếp tục đọc