Tag Archives: Ea Tling

Cư Jut…

  • Trần Phan

Ea T’Ling, Cư Jut, mưa say say, người cũng say say. Cái thị trấn bé tí hin nơi góc núi này hồn nhiên đến đỏng đảnh. Gió đó, nắng đó, oi nồng đó, rồi mưa đó. Mọi thứ cứ bất chợt. Bất chợt đến, bất chợt đi rồi bất chợt thương. Lòng người cứ hun hút nhớ như những con đường bụi mù…

Đám cưới đứa học trò, tôi không nghĩ mình được gặp những người nơi chính quê hương Phù Mỹ của mình trên xứ đất đỏ này. Uống rượu được nấu từ chính quê hương của mình mang lên đây lại càng không. Ấy vậy mà mọi chuyện tình cờ. Tiếp tục đọc