Tag Archives: Dốc Đức

Đồn Dốc Đức

Trần Phan

Về quê dọn bão cho hai ông bà già, nghe nói xóm ngoại mình bị nặng nên mượn chiếc honda chạy về xem tình hình thế nào. Dọc đường cây cối vẫn còn ngổn ngang. Chạy qua dốc Đức sực nhớ một câu chuyện nên ghi ra đây.

Đó là những năm trước 1975, ngọn đồi phía trên con dốc này có một đồn lính gọi là đồn dốc Đức. Đồn nằm ở cao điểm giữa 2 thôn Phú Hà và Hòa Tân của xã Mỹ Đức, trấn giữ con đường độc đạo, bao quát cửa biển Hà Ra và cả một vùng trọng yếu. Tiếp tục đọc