Tag Archives: có thể gọi là thơ

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?

  • Trần Phan

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?
Theo ngoại lưng còng một sớm mai
Củ kiệu thơm nồng đôi quang gánh
Nắng hửng đằng đông, bóng đổ dài

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?
Cầm chiếc làn tre đứng thẩn thờ Tiếp tục đọc

Những người đàn ông trên mái nhà

  • Trần Phan

Những người đàn ông trên mái nhà
Chuyền nhau điếu thuốc
Bão vẫn đang ở đâu đó ngoài kia
Xa lắm
Gió đã giật tung cả nỗi lo âu

Những người đàn ông trên mái nhà
Vung búa đóng những niềm tin nhọn hoắc
Niềm tin dính chặt
Cả những ưu tư

Những người đàn ông trên mái nhà Tiếp tục đọc