Tag Archives: chuyện cổ

Phần chưa biết của một câu chuyện cổ

Trần Phan

Mùa này Tuy Phước đẹp quá man. Mình ngồi trên một bờ đê bạt ngàn gió ở đâu đó trên một đoạn thành Thị Nại ngó về tháp Bình Lâm. Định biên một thứ gì đó thật chill nhưng cái ruộng bắp nó cứ kéo mình về với một câu chuyện cổ…

Chuyện kể rằng ngày xưa có một người nông dân vào rừng cuốc đất trồng cây. Khu rừng ấy vốn là đất của một con quỷ. Quỷ thấy người nông dân liền đem sổ đỏ ra quát đuổi đi Tiếp tục đọc