Tag Archives: chóp chài

Núi Chóp Chài

Trần Phan

Xa xa trong bức ảnh này là đỉnh Chóp Chài, ngọn núi cao nhất trong dãy Bích Khê. Cái tên Bích Khê sau này đọc trong Nước non Bình Định của Quách Tấn mới biết chứ tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa nghe bao giờ. Còn Chóp Chài có lẽ do đỉnh núi cân đối, đẹp đẽ, và có dạng như một cái chài đang bung ra vừa độ khi tiếp nước, đỉnh núi là chỗ để cột dây.

Chóp Chài là ngọn núi nhiều huyền thoại. Về những cái hang không Tiếp tục đọc