Tag Archives: bạo hành

Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con…

Trần Phan

Có lần bắt chuyến Ford Transit từ Pleiku về Quy Nhơn, ghế cạnh tài là một cháu bé cỡ 10 tuổi đi một mình, ghế đặt trước, mình nhớ cách nó đi lững thững từ một con hẻm làm mọi người đang vội trên xe rất sốt ruột. Nó nói nó về nội. Bà chủ xe nhìn những vết bầm chạy trên cổ và cánh tay hỏi sao, nó nói bị bố đánh, bằng cán chổi. Mọi người trên xe nghe chuyện rất phẫn nộ, có anh kia còn bảo “bác tài quay lại cho em xử thằng cha mất dạy”.

Ấy là chuyện mọi người trên xe, lúc đó mình nổi Tiếp tục đọc