Tag Archives: Alexander

Sách, thủ thư, và ngôi nhà minh triết

Trần Phan

Đợt rồi thấy các bạn trẻ chỗ tui tham gia “7days7books”, đại khái trong 7 ngày (có thể không liên tục) giới thiệu và review về 7 cuốn sách yêu thích. Tui thấy cách làm này của thư viện rất hay. Qua đó cũng biết bên cạnh nhiều người cả đời chỉ biết giáo trình thì cũng có nhiều bạn đọc rất kinh, cả những cuốn rất khủng.

Tui nhớ có một cô giáo nói rằng trong một trường học, vị trí của người quản lý thư viện phải cao hơn hoặc ít nhất Tiếp tục đọc