LIÊN LẠC

TRẦN PHAN

1. Web/Blog:

https://phanhoaivy.wordpress.com

2. Facebook:

http://www.facebook.com/phanhoaivy

3. Chat:

bấm vào đây để gửi một tin nhắn

4. E-mail:

Liên lạc riêng, vui lòng sử dụng form dưới đây để gửi e-mail:

.


Lưu ý khi liên lạc qua e-mail
:

– Sử dụng đầy đủ họ tên, địa chỉ e-mail thật;

– Có đôi lời tự giới thiệu nếu liên lạc lần đầu.

.