Category Archives: có-thể-gọi-là-thơ…

Chỉ có ba ngày tết

  • Trần Phan

Chỉ có ba ngày tết
Đâu có nhiều nhiêu đâu
Tắt phone ngồi đếm nợ
Tình thôi, đủ bạc đầu

Chỉ có ba ngày tết
Ngoài ngõ mai với đào Tiếp tục đọc

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?

  • Trần Phan

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?
Theo ngoại lưng còng một sớm mai
Củ kiệu thơm nồng đôi quang gánh
Nắng hửng đằng đông, bóng đổ dài

Bao giờ ta sẽ đi chợ tết?
Cầm chiếc làn tre đứng thẩn thờ Tiếp tục đọc

Những người đàn ông trên mái nhà

  • Trần Phan

Những người đàn ông trên mái nhà
Chuyền nhau điếu thuốc
Bão vẫn đang ở đâu đó ngoài kia
Xa lắm
Gió đã giật tung cả nỗi lo âu

Những người đàn ông trên mái nhà
Vung búa đóng những niềm tin nhọn hoắc
Niềm tin dính chặt
Cả những ưu tư

Những người đàn ông trên mái nhà Tiếp tục đọc

Em gái Bahnar thi toán

  • Trần Phan

Em gái Bahnar ngồi bấm phím casio
Tính hàm logarit
Đề thi toán không có miền cổ tích
Chỉ có tập xác định, số phức, không gian và những phương trình

Đỉnh cực trị sương mù như núi Ngok Linh
Đường f(x) cong như dòng Sesan đổ vào Serepok Tiếp tục đọc